ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του 2ου εξαμήνου Αγγλικά II δε θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 20 Φεβρουαρίου.

Από το Γραφείο της Διδάσκουσας