ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ GRANDE BRETANGE ΚΑΙ KING GEORGE

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας  να εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με ευκαιρίες σύνδεσης με το χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, διοργανώνει επίσκεψη των φοιτητών στα ξενοδοχεία Grande Bretange και King George, την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 11.00- 13.00. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη, καθώς και με τη δήλωση συμμετοχής σας θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Λόγω της επίσκεψης, τo μάθημα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στις 11.00 δε θα πραγματοποιηθεί, ενώ το μάθημα στις 14.15 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.


ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ GRANDE BRETANGE ΚΑΙ KING GEORGE