ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

ΑΓΓΛΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ PROFICIENCY Ή ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου  ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ Σ΄ΑΥΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

Χρυσούλα Τόμπρου

ΕΕΠ Αγγλικής