ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφέςαπόενστάσεις-αιτήσειςθεραπείαςακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέσω των συμπληρωματικών Πινάκων Μετεγγραφών 2017-2018 από ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας, να προσέρχονται οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματός τους έως την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 καθημερινά και ώρα 9:00 με 11:00.

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με την Υ.Α. με αρ. 158978/Ζ1/27-9- 2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) και με τη με αριθμ. 164061/Ζ1/2-10-2017 εγκύκλιο, τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό λόγω του εορτασμού του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχος Πειραιά.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ