ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 4Η GREEK TOURISM EXPO

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας  να εμπλουτίζει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με ευκαιρίες σύνδεσης με το χώρο των επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου του τουρισμού, διοργανώνει επίσκεψη των φοιτητών στην 4η Greek Tourism Expo στο Metropolitan Expo, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 11.30 το πρωί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και τη μετάβασή σας σε αυτή, καθώς και με τη δήλωση συμμετοχής σας θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Λόγω της επίσκεψης στην εν λόγω έκθεση, τα μαθήματα της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017 δε θα πραγματοποιηθούν. 


Tourismexpo_2017_Invitation_Tourism Studies Dpt