ΜΕΤΕΓΓΡΑΦEΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 6 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ : Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι μετεγγράφονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μετεγγραφών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να προσέρχονται οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματός τους έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 καθημερινά και ώρα 9:00 με 11:00.

Για την μετεγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται με την Υ.Α. με αρ. 158978/Ζ1/27-9- 2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) και με τη με αριθμ. 188828/Ζ1/3-11-2017 εγκύκλιο, τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Πανεπιστημίου καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και δύο (2) φωτογραφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ