ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017.

Η παραλαβή των ταυτοτήτων σίτισης γίνεται μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από 11.00 έως 14.00.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Επόμενο

WELCOME DAY 2017