ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Μ. Σφακιανάκης, Καθηγητής Κατανομή Εργαστηρίων του Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Η κατανομή των φοιτητών για τα εργαστήρια του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική που αρχίζουν
την Παρασκευή 13/10/2017, θα έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Αρχικά Επωνύμων ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΜΗΜΑ 1 Α-ΚΟΥΜ 10:00-12:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 009
ΤΜΗΜΑ 2 ΚΟΥΡ-ΠΑΠ 12:30-15:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 009
ΤΜΗΜΑ 3 ΠΑΡ-Ω 15:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 009

Ο Διδάσκων Καθηγητής

Μ. Σφακιανάκης