ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-CLASS

Tο κεντρικό σύστημα e-class του Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διεύθυνση https://eclass.unipi.gr.

Οι φοιτητές του Τμ. Τουριστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω της διαδρομής “Μαθήματα”-> “Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (EBI)”-> Τμήμα Τουριστικών Σπουδών.

Για την πρόσβαση στο e-class απαιτείται σύνδεση, με τη χρήση των στοιχείων του Ιδρυματικού Λογαριασμού του φοιτητή (τα ίδια στοιχεία σύνδεσης με αυτά του συστήματος πληροφόρησης φοιτητών https://students.unipi.gr).