ΣΙΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2017-2018

Πειραιάς, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2017-2018

Γίνεται γνωστό στους νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες, που επιθυμούν να σιτίζονται και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραμματεία του Τμήματός τους, (και τη λήψη Αριθμού Μητρώου) και έως 10 Οκτωβρίου 2017, καθημερινά κατά τις ώρες 11.00 έως 14.00.

Από 28 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2017, και μόνο για τους νεοεισαχθέντες/είσες, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα εξυπηρετεί από τις 09:00 έως τις 14:00 .

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας