ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ ΕΤ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να προσέλθουν οι ίδιοι, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί, από 28 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία, καταθέτοντας:

  • δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  • φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ ]

σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου:  Α έως Ζ

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου: Η έως Λ

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου: Μ έως Π

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου: Ρ έως Ω

Αφού γίνει η ταυτοπροσωπία, οι φοιτητές θα παραλάβουν από τη Γραμματεία, πιστοποιητικό εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, εφόσον επιθυμούν την υποβολή αιτήματος μετεγγραφής και την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης, μπορούν, είτε να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους ανεξάρτητα από το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους, είτε να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής τους από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες, οι οποίοι κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους με χρήση του ΑΜΚΑ παρατήρησαν λανθασμένα ή μη ενημερωμένα στοιχεία να προβούν στη μεταβολή ή επικαιροποίηση οποιουδήποτε στοιχείου (π.χ. αριθμό αστυνομικής ταυτότητας) με επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το ακαδ. έτος 2017-2018

Καλούνται οι εισαγόμενοι αλλοδαποί – αλλογενείς και οι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 να καταθέσουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 22 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τις ώρες 9.00 – 11.00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στην αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ. Φ.151/156896/Α5/20-9-2017 (ΑΔΑ: 7Φ2Γ4653ΠΣ-ΖΙΜ), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/20_09_17_%CE%95%CE%9 3%CE%9A%CE%A4%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE %93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F% CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE% 91_2017.pdf

Από τη Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

 

 


Anakinosi_eggrafes_2017_2018

Anakinosi_eggrafes_allodapoi_17_18

Έντυπο Εγγραφής Ακ Ετ 2017-2018