ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ότι σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253/139394/Α5/31-8-2016 Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Με νεότερη ανακοίνωση θα ειδοποιηθούν οι επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προκειμένου να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ