ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των ΑΕΙ, οι οποίοι/ες είναι μόνιμα υπηρετούντες/σες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α.143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015), να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 9:00 έως 11:00), από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2017, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους.

2.Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη στην οποία υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ ́ύλην αρμόδιο όργανο.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση. Εφόσον η καταληκτική ημερομηνία 15 Οκτωβρίου είναι ημέρα Κυριακή, μετατίθεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  &  ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Ανακοίνωση μετεγγραφές στελέχων ένοπλων δυνάμεων