ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_2_22

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΤΟΜΠΡΟΥ.Χ - 08:15-11:00 , KEKT -002
09:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ205-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε., ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ Α. - 09:15-12:00 , KEKT-108
11:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ204 - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ. , ΧΥΤΗΡΗ Α.-Π. - 11:15-14:00, ΚΕΚΤ-108
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΖΗΣΗΣ Β., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - 12:15-15:00, ΚΕΚΤ-108 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 12:15-15:00, ΚΕΚΤ-108
14:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργ.) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 14:15-19:00, ΚΕΚΤ-004 (Εργ.), ΚΕΚΤ-007-008 (Εργ.), ΚΕΚΤ-009 (Εργ.)
15:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Π., ΣΙΣΚΟΥ Ο. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108