ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ_ΤΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ_2018-2019

 

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ201-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 08:15-11:00 , 339
08:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 08:15-11:00 , 336
11:15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ204-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ. _ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 11:15-14:00 , 339
12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ201-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ.∆,ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ.Κ . ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 12:15-15:00, ΓΛ405 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ203-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΖΗΣΗΣ Β., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ - 12:15-15:00,101
15:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ205-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ∆._ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ Π.∆. 407/80 - 15:15-18:00 , 105 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ202-ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (εργ.) - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΣΜΥΡΛΗΣ Ι. - 16:15-18:00,εργ. Η/Υ 007-8