ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_4

 

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ 401- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΤΣΟΓΚΑΣ.Μ. - 08:15-11:00 , 339
09:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ404-e-TOYRISM ΚΑΙ m-TOYRISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.Ν, ΚΟΠΑΝΑΚΗ .Ε - 09:15-12:00 , 339 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ.Δ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.Ε - 09:15-12:00 , 336
12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ .Α - 12:15-15:00,105 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV - ΤΟΜΠΡΟΥ .Χ - 12:15-15:00,ΓΛ305
14:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ .Β - 14:15-17:00 , 339