ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ 401-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΤΣΟΓΚΑΣ.Μ., ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. - 09:15-12:00 , ΚΕΚΤ - 339 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ404-e-TOYRISM ΚΑΙ m-TOYRISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.Ν, ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. - 09:15-12:00 , ΚΕΚΤ -336 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ.Δ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.Ε - 09:15-12:00 , ΚΕΚΤ - 339
12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ .Α - 12:15-15:00,ΚΕΚΤ - 105 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΚ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV - ΤΟΜΠΡΟΥ .Χ, ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 12:15-15:00,ΓΛ21 - 305
14:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ .Β, ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Γ. - 14:15-17:00 , ΚΕΚΤ - 339