ΑΓΓΛΙΚΑ I
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΑΓΓ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


3
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Π. ΜΟΡΜΟΡΗ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Περιεχόμενα Μαθήματος:
Speaking and listening practice & skills Topic areas for the course: 1. The history and development of tourism. (pioneers, key events, economy) 2. The organization and structure of tourism(jobs in tourism) producing a C.V. 3. Travel agents. Telephone language. 4. Negotiations, complaints 5. Air travel, travel by sea – cruises. 6. Travel by road and rail. Texts and vocabulary on topics such as: 1. Advertising /campaigns /social issues 2. The economy and market 3. Personnel management 4. Environment and productivity 5. The nature of inflation 6. Microeconomics and behaviour 7. Technology 8. Social needs 9. Environment and industries 10. Some common pitfalls in decision making 11. Labour 12. Management consultants 13. Mergers 14. The importance of health, safety and welfare 15. Why stock prices change 16. Business documentation 17. Business organisations /Service provisions 18. Franchise
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1."Intermediate Business English", Χρ. Τόμπρου, Φ. Σιβρίδου, Π. Μόρμορη, Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα
2. "Basic Business English", Sivridou F.,Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα

Latest Post

Category