ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_1ΕΞ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-204
09:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆. - 09:15-11:00, ΚΕΚΤ-Π. αμφ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ105-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 09:15-12:00, ΚΕΚΤ-108
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ - 12:15-13:00, ΚΕΚΤ-107
14:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ101-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Α. - 14:15-17:00, ΚΕΚΤ-202
15:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 15:15-18:00,ΚΕΚΤ-004 (Εργ.) ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ102-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-Π. αμφ