ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ205 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


5
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Καθ. Δ.ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Εισάγει τους φοιτητές σε προβλήματα και αναλύσεις που σχετίζονται με ζητήματα όπως η ανάπτυξη τεχνολογικής στρατηγικής από τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα μοντέλα τεχνολογικής εξέλιξης, η οικονομική των τεχνολογικών αλλαγών, η οργάνωση και διαχείριση καινοτομικών διεργασιών, η επιτυχής παραγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών αλλαγών και καινοτομιών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τμημάτων R&D και των τμημάτων μάρκετινγκ και παραγωγής τουριστικών προϊόντων, η συνεργασία στην καινοτομική διαδικασία, η προστασία των δικαιωμάτων καινοτομίας και τεχνολογίας γενικότερα, η διάχυση καινοτομιών στον τουριστικό κλάδο κλπ. Μελέτες Περιπτώσεων.
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας/Ο δρόμος για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική επιτυχία", Σ. Καρβούνης, Δ. Γεωργακέλλος, Εκδόσεις Μ. Βαρβαρήγου,2015

Latest Post

Category