ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΑΓΓ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


3
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  2ο Διδάσκοντες  Π. ΜΟΡΜΟΡΗ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Περιεχόμενα Μαθήματος:
Speaking and listening practice & skills Topic areas for the course: 1. Tickets, reservation and insurance 2. Tourist information. 3. Promotion and marketing in tourism (e.g. internet). 4. Development in Tourism. Tourism and the environment. 5. The impact of tourism in the developing world. Texts and vocabulary on topics such as: 1. Pollution 2. Industry pollution 3. Amortization 4. Oligopoly 5. Markets 6. Human Rights 7. Gross and net profit 8. Accounting 9. Operational research 10. Types of business enterprises 11. Small and medium-sized companies 12. Methods of payment in foreign business (foreign trade) Revision of grammar and syntax intensively
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1."Intermediate Business English", Χρ. Τόμπρου, Φ. Σιβρίδου, Π. Μόρμορη, Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα
2. "Basic Business English", Sivridou F.,Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα

Latest Post

Category