ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  4ο Διδάσκοντες  Καθ. Πέκκα-Οικονόμου
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
ΥΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1. The Entrepreneurial Revolution
2. Entrepreneurship: An Evolving Concept in Tourism Sector
3. Intrapreneurship: Developing Entrepreneurship in the Corporation
4. Understanding the Entrepreneurial Perspective in Individuals
5. Developing Creativity and Understanding Innovation in Tourism Sector
6. Ethical and Social Responsibility Challenges for Entrepreneurs
7. Environmental Assessment: Preparation for a New Venture
8. Marketing Research for New Ventures
9. Financial Preparation for Entrepreneurial Ventures
10. Developing an Effective Business Plan
11. Sources of Capital Formation for Entrepreneurs
12. Strategic Planning for Emerging Ventures
13. Managing Entrepreneurial Growth
14. Global Opportunities for Entrepreneurs in Tourism Sector
15. Valuation of Business Ventures
16. Management Succession and Continuity: A Family Business Perspective
17. Total Quality and the Human Factor: Continuous Challenges for Entrepreneurs

Latest Post

Category