ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://www.unipi.gr

 

Πειραιάς, 2 Οκτωβρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου ότι, οι δηλώσεις για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα μαθήματα επιλογής, χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα υποβάλλονται από 12 έως και 26 Οκτωβρίου 2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών http://students.unipi.gr/ με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών.

Φέτος, δεν θα δοθεί παράταση της χρονικής περιόδου δήλωσης μαθημάτων διότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β ́3707) έχει οριστεί η 26η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία δήλωσης μαθημάτων .

Κατά συνέπεια οι γραμματείες μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα δεχτούν αιτήματα για υποβολή δήλωσης μαθημάτων.

Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας