ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΣ ΥΠΟΓΕΙΓΜΑ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Καραολή & Δημητρίου 80
185 34 Πειραιάς
Τηλ. 210 4142000
http://www.unipi.gr

 

Πειραιάς, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματός σας για τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας.

Φέτος η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφοράς, λόγω των αναγκαίων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας όλων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία υποβάλλονται από 29/9 μέχρι 2/10 με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

A) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος σας (με θέμα: ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΗ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για ηλεκτρονική υποβολή

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  2. Φωτογραφία (
  3. την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune- delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
  4. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών των Τμημάτων είναι οι κάτωθι:

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης : oik-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: ode-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης: sta-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής: xrh-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: plh-eggrafes@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών: naf-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας: tex-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων: gramds@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: des-secr@unipi.gr

Γραμματεία Τμήματος Τουριστικών Σπουδών: ts-secr@unipi.gr

 

B) ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έντυπη υποβολή (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά)

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)
  2. Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
  1. την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται (ως υπόδειγμα 1) με γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) ή αφού πρώτα εκδοθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai- exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
  2. τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/]

και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραμματεία Τμήματος …………………

(Εγγραφή Πρωτοετή)
Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80
ΤΚ 18534, Πειραιάς

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν δύναται να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω τρόποι υποβολής, μπορείτε να καταθέσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από εσάς στη Γραμματεία του Τμήματός σας, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματός σας, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν υποβληθεί στην Αττική καθώς και της ΚΥΑ 107981/Ζ1/20-8-2020 (Β’ 3473), έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο 9 ατόμων για τις συναθροίσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους από 21/9/2020-4/10/2020 και η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους κλειστούς και ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους του Πανεπιστημίου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανά περίπτωση (Α και Β) αποτελεί η πληρότητά τους.

Για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και την παρακολούθηση των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων είναι αναγκαία η δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η δημιουργία του ιδρυματικού σας λογαριασμού θα είναι εφικτή όταν το Υπουργείο αποστείλει τα δεδομένα εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο ώστε να εισαχθούν στο φοιτητολόγιο του ιδρύματος (αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επομένων ημερών).

Με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.unipi.gr/) και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι εφικτή η δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού μέσω του συστήματος uregister.unipi.gr καθώς και για όλες τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες.

Πιστοποιητικό Σπουδών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοπροσωπίας και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική γραμματεία https://students.unipi.gr/

Σίτιση

Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση: https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html .

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word