ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ) 2020 – 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: Εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την χρήση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Κατόπιν αιτημάτων επιτυχόντων για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την χρήση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή αντικειμενικών δυσκολιών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσμία εγγραφής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος τους και κατά τις ώρες 10:00 έως 12:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο φωτογραφίες

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Από τη Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας