ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ, 27-28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
Τηλ : 2104142000

Πειραιάς, 8 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων στο αμφιθέατρο «Αθ. Κανελλόπουλος», λόγω ορκωμοσίας των αποφοίτων:

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-14:00

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 8:00-15:00

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 10:00-14:00

∆ιεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας