ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”

Τα εργαστήρια του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27/10/2017.

Από το γραφείο του Kαθηγητή