ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27/10/2017.

Από το γραφείο του Kαθηγητή