ΣΙΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ KAI ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ

1. Ανακοίνωση τη σίτιση νεοεισαχθέντων φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018)-

Σίτιση νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Συνημμένα Έντυπα: ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση

 

2. Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π.

Ανακοίνωση για Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και στην Φοιτητική Εστία του Ε.Μ.Π.

Συνημμένα Έντυπα: ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση