Πληροφοριακά Συστήματα και Υποστήριξη Αποφάσεων για Τουριστικές Επιχειρήσεις
Κωδικός ΜαθήματοςΤΣΚ301 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ε.
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Το μάθημα φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών την ευκαιρία να αντιληφθούν πώς η Πληροφοριακή Τεχνολογία (Information Technology) μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση της πληροφορίας και να βοηθήσει τους τουριστικούς οργανισμούς να ανταγωνισθούν επιτυχώς στο παγκόσμιο περιβάλλον. Το μάθημα θεωρεί το διευθυντικό στέλεχος ως τον χρήστη της Πληροφοριακής Τεχνολογίας στον τουριστικό οργανισμό. Είναι έξω από τους σκοπούς του μαθήματος να εξετάσει τα τεχνικά θέματα της ανάπτυξης και λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το πώς θα εκτελεσθεί αυτή η τεχνικά πολυσύνθετη διαδικασία ξεφεύγει από το σκοπό του μαθήματος ο οποίος είναι η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των διευθυντικών στελεχών των τουριστικών επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ