ΑΓΓΛΙΚΑ IΙΙ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  Π. ΜΟΡΜΟΡΗ  ΧΡ. ΤΟΜΠΡΟΥ  Φ. ΣΙΒΡΙΔΟΥ  ΙΑΚΟΒΟΣ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό _
Ύλη Μαθήματος:
1. Skills and Functions in Business English (Tombrou; Sivridou; Iakovos)
Chapters: 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

2. Commercial Correspondence. A Practical Guide. (P. Mormori)
Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ