ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΡΙΤΟ_ΕΞΑΜΗΝΟ_ΤΟΥ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ_ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΤΟΜΠΡΟΥ Χ., ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 08:15-11:00,ΚΕΚΤ-201
09:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ305-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ Α. - 09:15-12:00,ΚΕΚΤ-336
10:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ301-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ε. - 10:15-13:00,ΚΕΚΤ-204
11:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ304-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΤΣΟΓΚΑΣ Μ. - 11:15-14:00,ΚΕΚΤ-339
12:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ302-∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΚΟΡΕ Ι., ΤΣΕΛΕΚΟΥΝΗΣ Μ. - 12:15-15:00,ΚΕΚΤ-339
14:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ303-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ Ε., ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Μ. - 14:15-17:00,ΓΛ21-405