ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  3ο Διδάσκοντες  Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ
 Μ.ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η ερμηνεία της έννοιας του τουρισμού και της αναψυχής μέσα από το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα καθοριστεί το αντικείμενο της κοινωνιολογίας και θα παρουσιαστούν οι σχετικές με το θέμα ειδικές κατευθύνσεις της (κοινωνιολογία του τουρισμού, κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, αναψυχής, αθλητισμού κ.α.). Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες σε σχέση με το φαινόμενο του τουρισμού-αναψυχής και θα αναπτυχθεί η κοινωνιολογική διάσταση του τουρισμού. Επίσης, θα αναλυθούν οι κοινωνικές λειτουργίες–επιδράσεις που έχουν στους “τουρίστες” οι πολιτισμικές αναφορές του Φυσικού και Ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τέλος θα παρουσιαστούν οι μορφές οργάνωσης του τουρισμού-αναψυχής, και θα εξεταστούν οι πολιτισμικές δραστηριότητες ως περιεχόμενά τους.
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, μετά από μια σύντομη κοινωνικό-ιστορική αναδρομή του τουριστικού φαινομένου από την μοντέρνα προς την μεταμοντέρνα κοινωνία θα παρουσιαστούν οι νέες κατευθύνσεις της κοινωνιολογίας του τουρισμού. Προκειμένου να κατανοηθούν οι πρακτικές αναπαράστασης της τουριστικής βιομηχανίας θα γίνει μια σημειωτική προσέγγιση του τουρισμού και έπειτα θα αναπτυχθούν οι μεταμοντέρνες κοινωνιολογικές σκέψεις σε σχέση με την αυθεντικότητα, την υπερ-πραγματικότητα (hyperreality), την κοινωνική πολιτισμική ταυτότητα, τη συμβολική σημασία του τουριστικού χώρου, κ.α. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί το φαινόμενο του τουρισμού σε σχέση με τις θεωρίες της επικοινωνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των νέων τεχνολογιών και τέλος θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την παγκοσμιοποίηση, την κουλτούρα και την ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού. Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει του φοιτητές να κατανοήσουν την ανάπτυξη των κοινωνικών θεωριών που σχετίζονται με τη “φιλοξενία” των ανθρώπων και να τους επιδείξει την πολιτισμική σημασία που φέρει ο τουρισμός τόσο για τους “επισκέπτες” όσο και για τις κοινωνίες που αποτελούν τους τουριστικούς προορισμούς στην σύγχρονη εποχή.
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Επιστήμη της Κοινωνιολογίας και των Ειδικών Κατευθύνσεων (Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Αναψυχής, κ.α.)
2. Βασικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες και Ειδικές Θεωρίες (Διάκρισης, Αναπαραστάσεων, κ.α.)
3. Κοινωνιολογική Διάσταση του Τουρισμού και της Αναψυχής (Διαφοροποίηση Λόγω καταγωγής, Φύλου, Μόρφωσης, Επαγγέλματος κ.α.)
4. Κοινωνιολογική Λειτουργία του Τουρισμού και της Αναψυχής (Αναφορές λόγω των “Habitus–Συνηθειών”, και “Κοινωνικών Στερεοτύπων” ως προς τις επιδράσεις στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού)
5. Μορφές Οργάνωσης του Τουρισμού και της Αναψυχής (Φυσικού Περιβάλλοντος, Αστικού, Ειδικού περιεχομένου κα)
6. Πολιτισμικές Δραστηριότητες ως Περιεχόμενα Τουρισμού (Αθλητικές, Πολιτιστικές, Αναψυχής κ.α.)
7. Κοινωνικό-Ιστορική Διάσταση Τουριστικού Φαινομένου, από την Μοντέρνα στην Μεταμοντέρνα Κοινωνία
8. Νέες Κατευθύνσεις στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού
9. Σημειωτική Προσέγγιση του Τουρισμού
10. Μεταμοντέρνες Κοινωνιολογικές Σκέψεις και Τουρισμός (Αυθεντικότητα, Υπερ-πραγματικότητα (Hyperreality), Κοινωνική-Πολιτισμική Ταυτότητα, Συμβολική Σημασία του Τουριστικού Χώρου, κα)
11. Επικοινωνία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Νέες Τεχνολογίες και Τουρισμός
12. Παγκοσμιοποίηση, Κουλτούρα και την Ανάπτυξη του Παγκόσμιου Τουρισμού
13. Βιωματικές προσομοιώσεις (επισκέψεις, συναντήσεις με ειδικές ομάδες κα)
Μαθησιακά Αποτελέσματα – Προσόντα που αποκτώνται:

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα θεωρητικά πλαίσια για την κατανόηση των βασικών κοινωνικών και πολιτισμικών θεμάτων της τουριστικής βιομηχανίας προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά μέσα σε αυτό το χώρο.

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
Κοινωνιολογία των πολιτισμικών δραστηριοτήτων, Αθλητισμού - Πολιτισμού – Αναψυχής’, Κωνσταντινάκος Παντελής, Εκδόσεις Παπαζήση, 2015
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
  • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, A. Holden, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008
  • Ελληνική τουριστική ανάπτυξη, Π. Τσάρτας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2010
  • Τουρισμός και Κοινωνία, Α. Φαρμάκη, Εκδόσεις Ιων, Αθηνά 2017
  • Θεωρητικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Δ. Λάγος, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2016
  • Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη - Συμβολές Ελλήνων επιστημών, Π. Tσάρτας, Π. Λύτρας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017
  • New directions in the sociology of tourism, Cohen, Scott A., και Erik Cohen, Current Issues in Tourism (2017): 1-20.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ