ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Δ., ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε. - 09:15-12:00, ΚΕΚΤ-108
10:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργ. - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ., ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ι. - 10:15-12:00, ΚΕΚΤ-007-008 (Εργ.)
12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΣΙΓΑΛΑ Μ. - 12:15-15:00, ΚΕΚΤ-108 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV - ΤΟΜΠΡΟΥ Χ., ΜΟΡΜΟΡΗ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. - 12:15-15:00, ΓΛ21-205
13:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργ. - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ., ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ι. - 13:15-15:00, ΚΕΚΤ-007-008 (Εργ.)
15:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΑΡΕΛΑΣ Σ., ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ι. - 15:15-18:00, ΚΕΚΤ-108
16:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ401-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΤΣΟΓΚΑΣ Μ., ΛΥΚΟΥΔΗ Δ.-Μ. - 16:15-19:00, ΚΕΚΤ-108
17:15 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΜΠΗΣ Δ., ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ Σ. - 17:15-20:00, ΚΕΚΤ-202