ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_4_21

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ404-e-TOURISM ΚΑΙ m-TOURISM ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΒΑΡΕΛΑΣ Σ. - 09:15-12:00 , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ403-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ.Δ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ.Ε - 09:15-12:00 , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
12:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ402-ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ .Α - 12:15-15:00,ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΣΑΓΓ401-ΑΓΓΛΙΚΑ IV - ΤΟΜΠΡΟΥ .Χ, ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 12:15-15:00,ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ405-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ .Β, ΚΑΡΑΛΗ Α. - 14:15-17:00 , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
16:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ401-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΤΣΟΓΚΑΣ Μ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. - 16:15-19:00 , ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ