ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ105 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


5
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Π.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Δίδεται ενιαία θεώρηση των βασικών αρχών της στατιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός τυπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στη συνολική – συστηματική θεώρηση των αντικειμένων. Καλύπτονται οι βασικές αρχές της περιγραφικής στατιστικής και της επαγωγικής στατιστικής, με ιδιαίτερη ανάλυση θεμάτων που άπτονται των αναγκών των στελεχών διοικήσεως επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων. Γίνεται και εργαστήριο Η/Υ με χρήση γνωστών στατιστικών «πακέτων» λογισμικού.
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1. "Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων", Amir Aczel, Εκδόσεις Broken Hill LTD, 2016 (59394390)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ