ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΚ104 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


5
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Π.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Στόχος Μαθήματος - Περιγραφή Περιεχομένου:
Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών των υπολογιστικών συστημάτων και της πληροφορικής καθώς και η εξοικείωση σε υψηλό επίπεδο με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου WORD για την συγγραφή κειμένων υψηλών απαιτήσεων και πολυπλοκότητας, η εξοικείωση με τα Windows και τη πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
Ύλη του μαθήματος:
Θεωρία: Έννοια της Πληροφορικής, Τομείς της Πληροφορικής, Αυτονομία της Πληροφορικής, Περιορισμοί και κίνδυνοι της Πληροφορικής, Ιστορική εξέλιξη της Πληροφορικής, Οργάνωση Υπολογιστικών Συστημάτων (Δυαδικό σύστημα, Πύλες και λογικά κυκλώματα, Αρχιτεκτονική Von Neumann), Υλικό - Λογισμικό μέρος Υπολογιστών, Δημιουργικά πακέτα εφαρμογών, Γραφικά και πολυμέσα, Δίκτυα και Διαδίκτυο, Τεχνητή Νοημοσύνη.

Εργαστήρια: Επιδεικνύονται οι βασικές λειτουργίες των Windows και η πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Επεξεργασία απλών αλλά και σύνθετων κειμένων με τη χρήση του Microsoft WORD for Windows ώστε ο φοιτητής να δύναται να διεκπεραιώσει πολύπλοκες συγγραφικές εργασίες. Έμφαση δίδεται στις διαδικασίες μορφοποίησης, τους πίνακες και τα οργανογράμματα.
Πρόσθετη Βιβλιογραφία:
1. "Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη", Μ. Σφακιανάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003, Αθήνα (13689)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ