ΑΓΓΛΙΚΑ I
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΑΓΓ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


3
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  1ο Διδάσκοντες  Π. ΜΟΡΜΟΡΗ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Περιεχόμενα Μαθήματος:
Περιεχόμενο μαθήματος Αγγλικών Εξάσκηση στον προφορικό λόγο και ακουστικές ασκήσεις σε θέματα: 1. Ιστορία και ανάπτυξη τουρισμού (πρωτοπόροι, σημαντικά γεγονότα, οικονομία) 2. Οργάνωση και δομή τουρισμού, επαγγέλματα, σύνταξη βιογραφικού. 3. Γλώσσα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τουριστικούς πράκτορες. 4. Διαπραγματεύσεις, παράπονα 5. Αεροπορικά και θαλάσσια ταξίδια, κρουαζιέρες. 6. Ταξίδια με τουριστικά λεωφορεία, ενοικίαση Ι.Χ. και με τρένα. Επεξεργασία κειμένων, λεξιλογικές ασκήσεις, σύντομη επανάληψη και εξάσκηση σύνταξης – γραμματικής. Θέματα: 1. Διαφήμιση, προώθηση προϊόντων, διαφημιστικές εκστρατείες. 2. Οικονομία και Αγορά 3. Περιβάλλον και Παραγωγικότητα 4. Πληθωρισμός 5. Μικροοικονομία και συμπεριφορά 6. Τεχνολογία 7. Διοίκηση προσωπικού επιχείρησης 8. Κοινωνικές ανάγκες. 9. Περιβάλλον και βιομηχανίες. 10. Κίνδυνοι και προβλήματα στη λήψη αποφάσεων. 11. Εργατικό δυναμικό. 12. Σύμβουλοι επιχειρήσεων. 13. Συγχωνεύσεις εταιρειών. 14. Υγεία, ασφάλεια, κοινωνικό κράτος 15. Μετοχές. 16. Έγγραφα, Τρόποι πληρωμής. 17. Οργανισμοί επιχειρήσεων /Παροχή υπηρεσιών 18. Franchise
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1."Intermediate Business English", Χρ. Τόμπρου, Φ. Σιβρίδου, Π. Μόρμορη, Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα
2. "Basic Business English", Sivridou F.,Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ