ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_ΕΞΑΜΗΝΟ_1_2021

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΜΟΡΜΟΡΗ Π. - 08:15-11:00,ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
09:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆. - 09:15-11:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΣΚ105-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 09:15-12:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
11:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 11:15-14:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Εργ.)
12:15 ΤΡΙΤΗ - ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ - 12:15-15:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
14:15 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΣΚ101-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΟΤΙΟΣ Α., ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Α. - 14:15-17:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
15:15 ΠΕΜΠΤΗ - ΤΣΚ102-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β., ΚΑΜΠΗΣ Δ. - 15:15-18:00, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ