ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΞΑΜΗΝΟ: 1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ_1ΕΞ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:15 ΤΣΑΓΓ301-ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΜΟΡΜΟΡΗ Π., ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.. - 08:15-11:00,204
09:15 ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆. - 09:15-11:00, Π. αμφ ΤΣΚ105-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 09:15-12:00, 108
12:15 ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ - 12:15-13:00, 107
13:15 ΤΣΚ103-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΧΥΤΗΡΗΣ Λ., ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Φ - 13:15-15:00,107
14:15 ΤΣΚ101-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Α., ΚΟΤΙΟΣ Α. - 14:15-17:00, 202
15:15 ΤΣΚ104-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Π. - 15:15-18:00,εργ. Η/Υ 004 ΤΣΚ102-ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΕΚΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. - 15:15-18:00, Π. αμφ