ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  - / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


Εξάμηνο Μαθήματος  2ο Διδάσκοντες  Καθ. Δημήτριος Γιαννέλης
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Βασικές Οικονομικές Έννοιες, Οικονομικό Κύκλωμα
2. Ορισμός και Μέτρηση Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
3. Κατανάλωση, Επένδυση, Αποταμίευση και Κρατικές Δαπάνες
4. Προσδιορισμός Ισορροπίας του Εθνικού Εισοδήματος, Πολλαπλασιαστής
5. Δημοσιονομική Πολιτική και Πολλαπλασιαστής Εισοδήματος
6. Ορισμός του Χρήματος, Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος
7. Προσδιορισμός του Επιτοκίου
8. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική
9. Ανεργία και Πληθωρισμός
10. Προσδιορισμός Εισοδήματος σε Ανοικτή Οικονομία

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ