ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ
Κωδικός Μαθήματος ΤΣΑΓΓ101 Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


3
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  2ο Διδάσκοντες  Π. ΜΟΡΜΟΡΗ
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  NAI
Περιεχόμενα Μαθήματος:
Περιεχόμενο μαθήματος Αγγλικών Εξάσκηση στον προφορικό λόγο και ακουστικές ασκήσεις σε θέματα: 1. Εισιτήρια, δέσμευση/κλείσιμο θέσεων και διαμονής, ασφάλιση. 2. Τουριστικές πληροφορίες. 3. Προώθηση και διακίνηση τουριστικών υπηρεσιών. 4. Ανάπτυξη τουρισμού. Τουρισμός και περιβάλλον. 5. Ο αντίκτυπος του τουρισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με κείμενα που προέρχονται από αγγλόφωνες εφημερίδες και περιοδικά, όπως The Times, The Sunday Times, The Wall Street Journal, The International Herald Tribune, The Guardian Weekly, καθώς επίσης και αυθεντικά κείμενα κλασσικής οικονομικής θεωρίας. Η γραμματική και σύνταξη της γλώσσας αφορά ένα μέσο επίπεδο σε εντατικό ρυθμό Ενδεικτικά θέματα των κειμένων που διδάσκονται: 1. Μόλυνση 2. Βιομηχανία – Μόλυνση 3. Απόσβεση – χρεολυσία 4. Ολιγοπώλια 5. Αγορές 6. Ανθρώπινα δικαιώματα 7. Μεικτό και καθαρό κέρδος 8. Λογιστική 9. Επιχειρησιακή έρευνα 10. Τύποι Επιχειρήσεων 11. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 12. Μέθοδοι πληρωμής σε επιχειρήσεις εξωτερικού
Προτεινόμενα Συγγράμματα:
1."Intermediate Business English", Χρ. Τόμπρου, Φ. Σιβρίδου, Π. Μόρμορη, Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα
2. "Basic Business English", Sivridou F.,Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013, Αθήνα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ