ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


6
 X
Εξάμηνο Μαθήματος  4ο Διδάσκοντες  Καθ. Πέκκα-Οικονόμου
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό  -
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Ο επιχειρηματίας: Έννοιες και αποδεικτικά στοιχεία
2. Επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομία και η σπουδαιότητα των μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό
3. Τα πεδία της Επιχειρηματικότητας
4. Οικογενειακές επιχειρήσεις
5. Πολυμορφία στην επιχειρηματικότητα: ο ρόλος των γυναικών και των εθνοτικών μειονοτήτων
6. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
7. Εταιρική επιχειρηματικότητα
8. Η στρατηγική και η μικρή επιχείρηση
9. Πηγές χρηματοδότησης: Ανασκόπηση των θεμάτων και της τραπεζικής χρηματοδότησης
10. Πηγές επενδυτικών κεφαλαίων
11. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον κλάδο του τουρισμού
12. Επιχειρήσεις επιχειρηματικότητας και δυναμικής ανάπτυξης
13. ∆ιεθνής επιχειρηματικότητα
14. Θέματα που αφορούν στις νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού
15. Προετοιμασία για την εκκίνηση μιας επιχείρησης: έρευνα, σχεδίαση και υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ