ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Στόχος μαθήματος:
Οι φοιτητές να γνωρίζουν ορισμένα από τα σύγχρονα προβλήματα και προκλήσεις που δημιουργούνται και απασχολούν την τουριστική βιομηχανία, στο σύνολο της και σε επίπεδο επιχειρήσεων.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Χαρακτηριστικά ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών, δείκτες -υποδείγματα-σχεδιασμός και βελτίωση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών, e-tourism, καινοτομία και ανάπτυξη νέων τουριστικών υπηρεσιών ,Περιβάλλον και τουριστική ανάπτυξη, Υπερανάπτυξη τουρισμού-επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισης του, Ψηφιακή τεχνολογία και τουρισμός.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ