Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

email: litsanto@unipi.gr

Τηλ.:2104142079

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΒΑΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΟΥΒΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ