Γραμματέας Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

email: rouvali@unipi.gr

Τηλ.:2104142112

Fax: 2104142344

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΒΑΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΤΟΥΒΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ