Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Τουριστικών Σπουδών

Τηλ. Επικοινωνίας 2104142079

Email: anplevritaki@unipi.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΡΟΥΒΑΛΗ

ΑΝΝΑ ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ