ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Υποχρεωτικό
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος  5o Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Στόχος μαθήματος:
Οι φοιτητές να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων στους δυο βασικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας -τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία.
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η διαχρονική εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Η τμηματοποίηση των ξενοδοχείων, η οργάνωση υπηρεσιών, οι λειτουργικές διαδικασίες των διευθύνσεων /τμημάτων ενός ξενοδοχείου, οι δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας αυτών (Στατιστική ξενοδοχείων), Ειδικά θέματα ξενοδοχείων (Ξενοδοχειακή πολιτική, Ποιότητα υπηρεσιών). Θέση και ρόλος του τουριστικού γραφείου στο τουριστικό κύκλωμα, Βασικές υπηρεσίες Τουριστικού γραφείου, Τύποι ταξιδιωτικών γραφείων, Οργάνωση υπηρεσιών τουριστικού γραφείου, Ομαδικά ταξίδια, Ταξίδια κινήτρων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ