ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Στόχος μαθήματος:
Οι φοιτητές να γνωρίζουν τη θεωρία και την πρακτική άσκησης ηγεσίας στις τουριστικές επιχειρήσεις, μέσα από θεωρητικά υποδείγματα και την παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων/περιπτώσεων-case study
Περιεχόμενο μαθήματος:
Έννοια και ορισμός της Ηγεσίας-Βασικά ηγετικά στιλ, Κλασικές θεωρίες της ηγεσίας (Το Διοικητικό Πλέγμα, Το συνεχές της ηγετικής συμπεριφοράς, Το υπόδειγμα Vroom-Yetton, Ηγετικό στιλ με βάση την ωριμότητα υφισταμένων, Θεωρία Χ,Ψ, Θεωρία πορείας στόχου, Το ενδεχομενικό υπόδειγμα του Fiedler), Σύγχρονες Θεωρίες (Μετασχηματιστική ηγεσία, Αυθεντική ηγεσία, Συναλλακτική ηγεσία, Υπηρετική ηγεσία), Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ