ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογή
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο τομέας του εφοδιασμού ως αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής δραστηριότητας. Η προσέγγιση ενός τομέα υψηλής εντάσεως κεφαλαίου όπως είναι αυτός του εφοδιασμού και της εφοδιαστικής αλυσίδας γίνεται από την οικονομική σκοπιά της προσφοράς και ζήτησης των τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στη διαδικασία των logistics Μέσω του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης ροών workflow στις τουριστικές επιχειρήσεις, τα trade-off και τις βασικές προσκλήσεις, καθώς και το σύνολο των ροών παραγγελιών σε μια τουριστική επιχείρηση. Αναφορά γίνεται στις βασικότερες μηχανές ροών (workflow engines) Jbpm, Apache ODE, Bonita BPM, Activiti, καθώς και στις τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής οι οποίες αλλάζουν το τοπίο των εφοδιαστικών συστημάτων (Internet of Things, AI τεχνητή νοημοσύνη, κα). Ο φοιτητής διδάσκεται για τη διασύνδεση των εφοδιαστικών συστημάτων με τους υπόλοιπους τομείς μιας τουριστικής επιχείρησης, και το ρόλο τους στο στόχο για αειφόρο και βιώσιμη διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ