ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες ΧΥΤΗΡΗΣ Λ.
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιγραφή Περιεχομένου:
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η ουσιαστική απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα τον Συνεδριακό, Εκπαιδευτικό - Σχολικό. Το μάθημα εισαγάγει τους φοιτητές στις σύγχρονες προκλήσεις του τουριστικού τομέα (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, γραφεία συνεδρίων, συνεδριακά κέντρα) με έμφαση στους τομείς των επαγγελματικών ταξιδιών κινήτρων (incentives). Παρουσιάζεται η ορολογία της οργάνωσης συνεδρίων, γίνεται ανάλυση της συνεδριακής, εκπαιδευτικής, σχολικής αγοράς, και η διαδικασία οργάνωσης των εναλλακτικών αυτών μορφών. Μέσω του μαθήματος επιτυγχάνεται η ανάλυση της σχέσης των τουριστικών επιχειρήσεων με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (προμηθευτές) και τα συναφή επαγγέλματα, μια γνώση που οδηγεί σε κατανόηση της λειτουργίας του συνόλου απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν το επαγγελματικό ταξίδι και ειδικότερα τις MICE Market.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ