ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2 – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Κωδικός Μαθήματος Τύπος Μαθήματος  Επιλογής
Θεωρία / Εργαστήριο / Φροντιστήριο / Ασκήσεις  3 / - / - / - Πιστωτικές Μονάδες


 X
Εξάμηνο Μαθήματος   Διδάσκοντες
Προαπαιτούμενα  -
Ηλεκτρονικό Υλικό
Περιγραφή Περιεχομένου:
Στο μάθημα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο γαστρονομικός και ο οινολογικός τουρισμός. Γίνετε προσέγγιση των ανωτέρω εναλλακτικών δραστηριοτήτων από την επιχειρηματική τους σκοπιά με αναφορά στις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα ξεχωριστά. Οι φοιτητές κατανοούν τον ρόλο των συγκεκριμένων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση ενός τουριστικού προϊόντος και προορισμού συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές εμβαθύνουν σε έννοιες, σε ζητήματα νομοθεσίας, αλλά και διαδικασιών για την έναρξη και λειτουργία μιας αντίστοιχης επιχείρησης ή εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος καθώς και τα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Το μάθημα περιλαμβάνει τις κυριότερες προσεγγίσεις που συναντώνται στο διεθνές περιβάλλον ενώ γίνεται παρουσίαση και των διεθνών καλών πρακτικών. Τέλος λαμβάνει μέρος μια ολιστική προσέγγιση των συγκεκριμένων εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσα από τη δημιουργία τουριστικών- εμπειρικών διαδρομών καθώς και μέσα από τη σύστασης δομημένων Product Clubs, αναλύοντας τους τρόπους διαχείρισης τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ